FORGOT YOUR DETAILS?

Organisatie

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting Samenwerkende Fysiotherapeuten Midden-Limburg beslaat 8 deelgemeenten zijnde Cranendonck, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. In totaal zijn bijna 40 fysiotherapiepraktijken aangesloten, wat inhoudt dat ca 60% van de praktijken in de regio worden vertegenwoordigd door SFML. SFML groeit nog altijd. Sinds de oprichting in 2009 zien steeds meer praktijkeigenaren het nut van deelname aan dit samenwerkingsverband dat fungeert als centraal aanspreekpunt namens de beroepsgroep.

Relaties

SFML investeert in goede relaties met andere zorgorganisaties en zorgdisciplines. Belangrijke gesprekspartners zijn de huisartsenorganisatie Meditta, de regionale ziekenhuizen, de acht gemeenten, de medisch coördinerende centra Milo en de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Het KNGF is een partner waarmee SFML nauw samenwerkt om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en kansen zoals subsidies en om de bestuurskracht te versterken.

Samenwerking

Meer samenwerking in de regio tussen eerstelijns zorgverleners, ziekenhuizen en het sociaal domein wordt, ook in het Integraal Zorgakkoord, cruciaal gevonden om de reguliere zorg verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. SFML draagt hier graag aan bij om de inwoners van Midden-Limburg de juiste zorg op de juiste plek te laten krijgen. SFML zet zich in voor het opzetten van netwerken met de tweede lijn, zoals het NAH-netwerk. In de nabije toekomst hoopt SFML ook samenwerkingsafspraken te kunnen maken komen op het gebied van artrosezorg.

Bouwen

SFML bouwt ook intern aan het versterken van de samenhang en samenwerking binnen de beroepsgroep. Zo is recent in elke gemeente een praktijkhouder bereid gevonden om te fungeren als schakel tussen de fysiotherapiepraktijken en het bestuur van SFML. Om op die manier beter in te kunnen spelen op signalen van de achterban en om landelijke en regionale ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de lokale situatie. SFML zet zich in voor het opzetten van netwerken met de tweede lijn, zoals het NAH-netwerk. In de nabije toekomst hoopt SFML ook samenwerkingsafspraken te kunnen maken komen op het gebied van artrosezorg.

Ons doel

Samenwerking op regionaal niveau

SFML bereikt dat door


• De stichting als een middel te zien
en niet als een doel
• Fysiotherapeuten aan het denken te zetten
• Goed naar collega’s te luisteren

-


• Door te laten zien hoe anderen het doen
• Door thema’s actief aan te jagen
• Door kansen te zien en die in de regio te communiceren

Wie we zijn

We zijn een groep enthousiaste en betrokken fysiotherapeuten met elk eigen competenties. Onze kracht zit in de som der delen.
We zijn een beweging. Er is altijd plaats voor een nieuwkomer die positief en constructief aanvullend is en bijdraagt aan bovenstaande uitgangspunten.

Werkwijze

SFML

Wat doen we wel


• We organiseren informele bijeenkomsten
• We nodigen (externe) deskundigen uit
• We adviseren, informeren, faciliteren en enthousiasmeren
• We overleggen met andere stakeholders
• We creëren beweging en verbinding
• We vertegenwoordigen onze achterban

Wat doen we niet


• We organiseren zelf niet, tenzij op termijn via subgroepen
• We fungeren niet als klaagbank
• We verzorgen geen financiële ondersteuning
• We vertegenwoordigen geen politieke stroming

SFML

0

Praktijken

0

Fysiotherapeuten

0

Ziekenhuizen

0

Opgericht

TOP