FORGOT YOUR DETAILS?

Long Revalidatie

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die een aandoening aan het hart of longen heeft. Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en beperken het aantal gezonde levensjaren. Het zijn dan ook twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische aandoening van de luchtwegen). De HVL-fysiotherapeut is deskundig om te helpen. Onder andere bij het op peil brengen of verbeteren van je conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. Door de diverse oefeningen krijg je het gevoel meer controle te hebben over je aandoening. Fysiotherapie helpt je om je levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen. De HVL-fysiotherapeut biedt in samenwerking met andere disciplines de beste zorg voor jou en je omgeving. De Vereniging voor Hart-, Vaat,- en Longfysiotherapie (VHVL) is de beroepsinhoudelijke vereniging voor hart-, vaat, en longfysiotherapie.

Contact

Vragen of opmerkingen?
TOP