FORGOT YOUR DETAILS?

Fysiotherapie

Gezondheidsproblemen komen niet alleen voort uit lichamelijke aandoeningen. Ook sociale en psychologische factoren spelen geregeld een rol Als fysiotherapeut hou je rekening met deze factoren bij de analyse van de klachten van het bewegingsapparaat. Samen met jou wordt na deze analyse een plan van aanpak gemaakt hoe je je klachten kunt verminderen, opheffen of eventueel stabiliseren. Indien nodig worden andere hulpbeoefenaars erbij ingeschakeld. Bij de keuze van je fysiotherapeut zijn de samenwerkingsverbanden met andere hulpbeoefenaars van groot belang om te komen tot een zo effectief mogelijk plan.

Contact

Vragen of opmerkingen?
TOP